#navbar-iframe{height:0px;visibility:hidden;display: none !important}
Maklumat Pengajian & Program Majlis Ta'lim Rahmatan Lil A'lamin ... Sila klik Majlis Ilmu atau Program Dakwah...

Galeri Foto

http://majlisrahmatanlilalamin-gambar.blogspot.com/

Assalamualaikum Warahmatullah

Assalamualaikum Warahmatullah kepada para pelayar yang dihormati..
Ruangan Info Islam ini menyediakan maklumat ringkas tentang perkara-perkara asas dalam agama Islam merangkumi aspek Tauhid, Feqah, Akhlak, Tasawuf dan lain-lain lagi.

Maklumat dan persembahan di dalam ruangan ini akan ditambah dan diperbaiki dari masa ke semasa untuk manfaat bersama.
Segala pandangan atau cadangan yang membina tentang ruangan ini bolehlah disampaikan kepada kami melalui email rahmatanlilalamin.my@gmail.com

Sekian, terima kasih.