#navbar-iframe{height:0px;visibility:hidden;display: none !important}
Maklumat Pengajian & Program Majlis Ta'lim Rahmatan Lil A'lamin ... Sila klik Majlis Ilmu atau Program Dakwah...

Rabu, 31 Oktober 2012

Daurah Remaja RLA 2012


Tempat adalah terhad !!! Sila daftar segera untuk pengesahan !!!

Nota: Bayaran minima adalah untuk semua kos penginapan, makanan, minuman, rekreasi dan lain-lain kelengkapan daurah.

Selasa, 30 Oktober 2012

Kelas Remaja Rahmatan Lil Alamin


Sila sebarkan secara meluas !!!